Předčasný důchod a předchozí SVČ s účastí na pojištění

Otázka:

Dotaz k zahájení čerpání předčasného důchodu při výkonu vedlejší samostatně výdělečné činnosti jako OSVČ bez účasti na důchodovém pojištění.
Dobrý den,
nárok na starobní důchod mi vznikne v dubnu 2022 (jsem narozený v polovině roku 1958). Aktuálně čerpám od dubna 2017 předdůchod (do července 2021).
Současně mám od 1.7.2018 obnovené podnikání (OSVČ) a tuto činnost vykonávám od 1.7.2018 jako hlavní (při současném čerpání předdůchodu). Výpočet výdajů uplatňuji procentem z příjmů (60%).
Začátkem tohoto měsíce května 2019 jsem si na ČSSZ podal žádost na předčasný důchod s termínem zahájení jeho čerpání od 1.8.2019, kdy už budu mít 44let pojištění. Současně mám v úmyslu pozastavit svoje podnikání (OSVČ) ke dni 31.7.2019 a po dobu čerpání předčasného důchodu již tak nebudu podnikat jako OSVČ, ani nebudu mít žádnou jinou činnost ze které bych musel platit sociální pojištění.
Při podání této žádosti o předčasný důchod jsem se ovšem dozvěděl závažnou informaci s klíčovou podmínkou o tom, že i když začnu předčasný důchod čerpat až od 1.8.2019, tak musím po celý rok 2019 a v následujících letech, kdy budu čerpat předčasný důchod vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v takovém rozsahu, že v mém případě nevznikne moje účast na důchodovém pojištění (tzn. od 1.8.2019 do dubna 2022.).
Z dosavadních výsledků mojí samostatné výdělečné činnosti ke konci dubna 2019, je ovšem zcela jasné, že výše popsanou podmínku nebudu moci splnit, protože můj nynější daňový základ, již za první čtyři měsíce roku 2019, výrazně převyšuje předepsanou rozhodnou částku pro vedlejší činnost v období všech sedmi měsíců (od 1.1.2019 do 31.7.2019).
K takto vzniklé situaci mám tři následující dotazy:
1. Je skutečně pravda, že při zahájení čerpání předčasného důchodu od 1.8.2019 jsem zákonem zavázán k tomu, abych se, v přecházejícím období prvních sedmi měsíců roku 2019 (od 1.1.2019 do 31.7.2019), pohyboval v režimu vedlejší činnosti a byl tak sedm měsíců ještě před zahájením čerpání předčasného důchodu limitován rozhodnou částkou pro vedlejší činnost?
2. Bylo by pro mě smysluplnou variantou to, že bych svoji žádost o zahájení předčasného důchodu k 1.8.2019 vzal zpět formou zpětvzetí mojí žádosti, a v září 2019 jsem si podal novou žádost s termínem zahájení předčasného důchodu od 20.1.2020 s tím ,že bych svoji podnikatelskou činnost pozastavil k 31.12.2019
3. Existuje v této situaci ještě nějaká jiná alternativa, která by mi umožnila, abych splnil podmínky, předepsané pro čerpání předčasného důchodu od 1.8.2019?
V případě potřeby k doplnění souvisejících informací, mě, prosím, neváhejte kontaktovat.
Předem mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod a předchozí SVČ s účastí na pojištění

Pokud samostatnou výdělečnou činnost ukončíte před datem přiznání předčasného starobního důchodu, nemůžete překročením rozhodné částky výplatu předčasného důchodu (přiznaného později) ovlivnit.

V době pobírání předčasného starobního důchodu až do dosažení důchodového věku nesmíte vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění. Vše podrobně vysvětluji v tomto článku. To ale není váš případ, protože podnikání ukončíte. Nebudete tak mít souběh výplaty předčasného důchodu před dosažením důchodového věku a výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění.

To co uvádíte, by se týkalo situace, kdybyste dále (i po přiznání předčasného důchodu) vykonával samostatnou výdělečnou činnost a překročil rozhodnou částku. Pak byste skutečně musel vyplacené důchody ČSSZ vrátit.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík,
mnohokrát Vám děkuji za Vaši rychlou a velmi precizně zpracovanou odpověď na moji otázku k tématu “Předčasný důchod a předchozí SVČ s účastí na pojištění”.
Vaše níže uvedená odpověď je pro mne velmi příznivá. Umožňuje mi provést realizaci mého záměru zahájit čerpání předčasného důchodu v termínu od 1.8.2019.
Ještě jsem si uvědomil, že jsem na ČSSZ, spolu se žádostí o předčasný důchod, podepsal PROHLÁŠENÍ, které Vám posílám v příloze.
Prosím o Váš názor, jestli můj podpis u tohoto PROHLÁŠENÍ mi nějak nezkomplikuje moji aktuální příznivou pozici a můj záměr zahájit čerpání předčasného důchodu v termínu od 1.8.2019,
i když v období od 1.1.2019 do 31.7.2019 překročím několikanásobek zákonem předepsané rozhodné částky pro vedlejší činnost.
Děkuji předem za Vaši pomoc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Uvedené prohlášení se k žádosti o předčasný důchod OSVČ přikládá pouze v případě, že tato OSVČ do žádosti o důchod uvedeno, že bude i nadále (současně s pobíráním předčasného důchodu) vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud však SVČ k 31. 7. 2019 ukončíte, ničemu uvedené prohlášení vadit nebude. Účast na pojištění vám v době pobírání předčasného důchodu nevznikne, takže vše bude v pořádku.

V uvedeném prohlášení je i odkaz na § 10 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., kde je hned v první větě uvedeno:

Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky…

I z tohoto jasně vyplývá, že nemůžete být účasten pojištění v době, kdy SVČ nevykonáváte (tedy od 1. 8. 2019), tj. nemůže jít o překážku výplaty předčasného důchodu.