Zpětné přiznání starobního důchodu. Bude vdovský důchod vyplácen ve stejné výši?

Otázka:

Pane Mařík ,zeptám se,manžel umřel 5.1.2019.Zažádala jsem o vdovský důchod,důchod mi byl vypočten a přiznán,protože již jsem měla důchodový věk,ale nebyla jsem v důchodě,budu pobírat vdovský důchod neomezeně,nebude mi přerušen.
Další dotaz zní: v únoru jsem si zažádala o výpočet důchodu zpětně od 1.10.2017,prosím bude důchod vdovský stále stejný ,nebo se bude krátit.děkuji za odpovědˇ

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné přiznání starobního důchodu. Bude vdovský důchod vyplácen ve stejné výši?

Výpočet krácení důchodů při souběhu nároku na dva důchody (např. starobní a vdovský), vysvětluji zde. Pokud budete mít nárok na dva důchody, bude vyšší z důchodů (zřejmě starobní důchod) vyplácen v plné výši a nižší z důchodů (pravděpodobně vdovský) bude vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu – § 59 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. V článku je i kalkulačka, na které si můžete krácení spočítat. Ve stejné výši tedy vdovský důchod pobírat nebudete.