Bude mi náležet vdovský důchod, pokud budu nadále zaměstnána po dovršení doby odchodu do starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, pobírám vdovský důchod podle bodu: – dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Mám dotaz, zda mi bude náležet tento vdovský důchod, pokud budu nadále zaměstnána po dovršení doby odchodu do starobního důchodu (při přesluhování důchodu). Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mi náležet vdovský důchod, pokud budu nadále zaměstnána po dovršení doby odchodu do starobního důchodu?

Tématu krácení důchodů při jejich souběhu se věnuji v tomto článku. Nižší z důchodů (většinou vdovský) se krátí až v případě, že jsou oba důchody (např. starobní a vdovský) vypláceny. Pokud budete pracovat tzv. na procenta (nad nárok), starobní důchod vám vyplácen nebude a vdovský důchod vám bude vyplácen v plné výši. K pokrácení dojde až v případě, že vám začne být starobní důchod vyplácen. Dosažení důchodového věku tedy není podstatné.

K výše uvedenému pokrácení dojde i případě, že vám starobní důchod bude přiznán zpětně – zpětně dojde i pokrácení nižšího z důchodů (vdovského).