Pobírám starobní důchod. Jak dlouho budu pobírat vdovský důchod?

Otázka:

Manžel zemřel 25. 12. 2013 a pobíral důchod 14.475 Kč. Já jako vdova pobírám starobní důchod 11.494,- po valorizaci důchodu pro r. 2014. V jaké výši a po jakou dobu mám nárok na vdovský důchod? Děkuji.

Odpověď:

Pobírám starobní důchod. Jak dlouho budu pobírat vdovský důchod?

Jestliže již pobíráte starobní důchod (dosáhla jste svého důchodového věku), budete mít již vdovský důchod vyplácen trvale. Vdovský důchod vám bude přiznán k 25. 12. 2013 ve výši 3.037 Kč. Vdovský důchod bude od lednové splátky důchodu zvalorizován na částku 3.050 Kč.

Vdovský důchod je možné si spočítat na naší kalkulačce vdovského důchodu.