Krácení vdovského důchodu při zpětném přiznání starobního důchodu

Otázka:

Manžel narozený 4/1953, zemřel 5/2013, beru vdovský důchod 7.500,- Kč. O starobní důchod jsem si zatím nepožádala, i když nárok mám od 4/2013. Dotaz č. 1 – jak dlouho budu pobírat vdovský důchod v této výši? Dotaz č. 2 – chci si požádat o zpětné vyplacení důchodu (max. 5 let), pokud v tomto období zemřu, spadá nevyplacený důchod do dědického řízení? Dotaz č. 3 – v jaké výši budu pobírat vdovský důchod souběžně s mým starobním (který mi vychází cca na 12.100,- Kč). Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Krácení vdovského důchodu při zpětném přiznání starobního důchodu

Nepokrácený vdovský důchod budete pobírat do doby, než vám bude přiznán další důchod (ve vašem případě starobní). V případě, že si zpětně požádáte o přiznání starobního důchodu k datu dosažení důchodového věku v roce 2013, bude vám zpětně snížen (pokrácen) vdovský důchod a doplacen pouze rozdíl mezi starobním a pokráceným vdovským důchodem na straně jedné a nepokráceným vdovským důchodem na straně druhé. Ve vyplacených důchodech tedy nebude žádný rozdíl oproti situaci, kdy byste po celou dobu pobírala starobní důchod a pokrácený vdovský důchod.

Pokud v době před podáním žádosti o starobní důchod zemřete, nikdo po vás nevyplacené důchody nezíská (starobní důchod by vám nikdy nebyl přiznán).

Výše pokráceného vdovského důchodu bude činit okolo 2.600 Kč – přesnou výši si můžete spočítat na naší kalkulačce vdovského důchodu.