Získal jsem 43 let a 364 dnů a ČSSZ mi zamítla námitku

Otázka:

Dobrý den přeji.Mám přiznaný starobní důchod.Přiznaných – odpracovaných 16160 dní t.j 44 roků a 100 dní ( 35 roků splněno ) . Pro nárok a pro stanovení výše % výměry přiznáno 16 059 dnů t .j. 43 roků a 364 dní .Mínus 1 den je teda mínus 1 rok. ČSSZ počítá jen celé roky!Podal jsem námitku:odpověď z Prahy námitka se zamítá a potvrzuje.Poslední možnost je soudní žaloba.Jak ji napsat a co všechno má obsahovat nevím.Můžete mi s tím prosím pomoct ? Děkuji…….

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Získal jsem 43 let a 364 dnů a ČSSZ mi zamítla námitku

Pokud byl výpočet doby pojištění proveden správně (což podle všeho byl), pak jste s námitkou neměl šanci na úspěch a stejnou nulovou šanci na úspěch máte i s žalobou proti rozhodnutí o námitce. Námitka (příp. následně žaloba) se podává, pokud rozhodnutí není v souladu s legislativou, ne když se vám nelibí, jak vám vyšla doba pojištění. To, že se hodnotí pouze celé roky pojištění v souladu s legislativou je – § 34 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Jestliže jste byl i po přiznání důchodu dále zaměstnaný (příp. OSVČ), mohl jste do 30 dnů od obdržení rozhodnutí požádat o změnu data přiznání (posunout datum přiznání o jeden den) a získal byste tak 44 let pojištění – § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb. Tuto lhůtu jste chybným postupem promeškal.

Nyní mě napadají v zásadě dvě možnosti, jak situaci napravit:

  1. Jste-li zaměstnaný, příp. OSVČ, můžete požádat o zastavení výplaty starobního důchodu na jeden den a následně požádat o úpravu důchodu za tento jeden den výdělečné činnosti. Tím docílíte získání 44. roku pojištění.
  2. Doplatit si pomocí dobrovolného důchodového pojištění nějakou náhradní dobu (evidenci na úřadu práce) v minulosti. Musel byste ale v minulosti získat dobu evidence na úřadu práce bez podpory (po roce 1995), příp. by podpora nevadila, ale pouze v posledním roce.