O dceru se starám sám i v důchodu a předpokládám, že se o ni budu starat minimálně do její zletilosti. ČSSZ zamítla výchovné

Otázka:

Dobrý den, matka dcery řemřela v jejích necelých devíti letech a šesti měsících, do té doby jsme žili všichni ve společné domácnosti a vychovávali dceru společně. V době přiznání předčasného starobního důchodu v roce 2023 jsem se o dceru staral již více než tři roky pouze sám. O dceru se starám sám i v důchodu a předpokládám, že se o ni budu starat minimálně do její zletilosti, přesto čssz zamítla mou žádost o výchovné. Mohu požádat znovu při splnění podmínky pěti let výchovy po jejím osmém roce věku?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

O dceru se starám sám i v důchodu a předpokládám, že se o ni budu starat minimálně do její zletilosti. ČSSZ zamítla výchovné

Ne, bohužel, ale nárok na výchovné vám již nemůže vzniknout. U žádostí o důchod sepsaných od roku 2023 platí, že žádost o výchovné musí být součástí žádosti o důchod a je možné ji podat nejpozději do dne vydání rozhodnutí o přiznání důchodu (poté již ne). Podmínky, která je třeba splnit, navíc musí být splněny ke dni přiznání důchodu a ne později.