ČSSZ mi zamítla žádost o starobní důchod. Budu i nadále pobírat invalidní důchod?

Otázka:

K 26. 6. 2014 jsem uplatnil nárok na starobní důchod. V odůvodnění rozhodnutí mi ČSSZ sdělila, že vzhledem k tomu, že invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně je vyšší, výplata dílčího starobního důchodu mi nenáleží. Bude mi tedy ČR vyplácet nadále alespoň invalidní důchod nebo jsem odkázán pouze na starobní důchod ze SR, kde mi ho bez problémů přiznali?

Odpověď:

ČSSZ mi zamítla žádost o starobní důchod, budu i nadále pobírat invalidní?

Pokud vám byl zamítnut starobní důchod, neboť výše starobního důchodu je nižší, než dosud pobíraný invalidní důchod, bude vám i nadále náležet invalidní důchod v dosavadní výši. V 65 letech bude váš invalidní důchod přejmenován na starobní (bez přepočítání).

To, že vám i nadále náleží invalidní důchod by mělo být uvedeno i na rozhodnutí o zamítnutí starobního důchodu.