Soudní stání při žalobě o přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, v minulosti jsem využila Vaší rady v souvislosti s podáním námitky, kterou mi ČSSZ zamítla a posléze jsem podala správní žalobu na soud. Nyní doufám, že vše dotáhnu až do konce a prosím Vás ještě o radu. Použila jsem vzor správní žaloby a nyní mi přišel od soudu dopis, že jsem závěrem mimo jiné požadovala náhradu nákladů řízení bez specifikace a že mě tedy vyzývají, abych nejdéle ve lhůtě do týdne soudu sdělila, zda a jaké náklady řízení si účtuji a že je nutné z mojí strany doložit doklady prokazující požadovanou výši nákladů důvodně vynaložených v řízení před soudem proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Přiznám se, že nevím, co to přesně znamená. Když se zastupuji sama, náklady na advokáta nemám, účty kupř. za benzín také ne a nevím, co tam mám dokládat, protože toto chápu jako náklady řízení nebo ne? Nebo se to týká něčeho jiného? Poraďte mi prosím, co tam mám napsat. Zároveň mám strach, že po mě soud bude požadovat náklady řízení protistrany, tzn. advokáta ČSSZ, soudu jako takového apod. Co mám prosím dělat a jak to napsat? Moc děkuji. Také vůbec nevím, jak to funguje, na PK MPSV jsem již byla, soudu to doručili a já teď nevím, zda proběhne jednání u soudu i s protistranou žalovanou ČSSZ, která se samozřejmě může odvolat a celé to začne znovu nebo soud uzná podklady MPSV a ČSSZ nařídí, aby znovu rozhodla v můj prospěch. Pokud bude jednání s ČSSZ/OSSZ mám strach, když nemám advokáta, že mě ten jejich advokát „doslova ušlape“. Prosím Vás poraďte mi co dělat, mám strach. Zároveň si ale říkám, že když jsem to „dotáhla až tak daleko“, tak to přeci nevzdám. Předem moc děkuji.

Odpověď:

Soudní stání při žalobě o přiznání invalidního důchodu

Jak jsem vás informoval už minule, svoji situaci jste měla konzultovat s právníkem. Nedokáži vám radit s kroky v soudním řízení, do kterého jste se vydala, ale předpokládám, že bude stačit informovat soud, že žádné náklady řízení (např. na právní zastoupení) nemáte a tedy ani nepožadujete.

Váše představa soudního jednání ve věci uznání invalidity je velmi zkreslená (zřejmě televizní produkcí). ČSSZ si žádného externího advokáta najímat nebude, ale soudu se jako zástupce ČSSZ zúčastní „běžný“ zaměstnanec ČSSZ (netvrdím, že nemůže mít právní vzdělání), který se vás rozhodně nebude snažit „ušlapat“. Sice je jedná o soudní stání, ale soud (poměrně velmi rychle) rozhodne na základě posudku komise MPSV. Rozhodně se nebudou předvolávat svědci ani předkládat další důkazy apod. Pokud vás posudková komise uznala invalidní, soud o tom jednoduše rozhodne a ČSSZ poté o této skutečnosti vydá rozhodnutí.