Jak se bránit proti nečinnosti při nedodržení lhůty?

Otázka:

Dobrý den, uspěla jsem se správní žalobou proti rozhodnutí ČSSZ o mých námitkách ve věci invalidního důchodu, rozhodnutí ČSSZ bylo soudem zrušeno a vráceno ČSSZ k dalšímu řízení. Jakou lhůtu má ČSSZ k vydání nového rozhodnutí po nabytí právní moci rozsudku ? Jak se bránit proti nečinnosti při nedodržení lhůty?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se bránit proti nečinnosti při nedodržení lhůty?

Původní řízení bylo ukončeno vydáním a doručením rozhodnutí o námitce. Soudní žaloba je mimořádný opravný prostředek a po jeho obdržení se ČSSZ dozví o „nových skutečnostech“ a zahájí z moci úřední nové rozhodnutí. Lhůta je pak opět 90 dní, ale ze zkušenosti mohu říci, že rozhodnutí je vydáváno dříve (řekněme do měsíce).

Na nečinnost si můžete stěžovat u nadřízeného orgánu, tj. u MPSV – § 80 zákona č. 500/2004 Sb.