Je možné, když mě posudkový lékař uznal invalidním, aby mně ČSSZ vyplácení zamítla?

Otázka:

Dobrý den,
3.12.2021 mě přišlo přiznání invalidního důchodu z OSSZ v Litoměřicích. V dopise mně přiznávají 1. stupeň invalidity, s platností od 22.10.2021. Kdy mě přijde z ČSSZ výměr důchodu a datum kdy jej budu pravidelně pobírat? Je možné, když mě posudkový lékař uznal, aby mě ČSSZ vyplácení zamítla? Sděluje písemně i důvod? Od roku 1992 jsem OSVČ. Lze přinejhorším s ČSSZ jednat individuálně?
Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné, když mě posudkový lékař uznal invalidním, aby mně ČSSZ vyplácení zamítla?

Po posouzení zdravotního stavu a vystavení posudku o invaliditě trvá vydání rozhodnutí v současné době ČSSZ dva až tři měsíce. Uznání invalidity je pouze jednou z podmínek pro uznání invalidity. Aby byl invalidní důchod přiznán, musí být získána i potřebná doba pojištění. Pokud získána není, je žádost zamítnuta, což je samozřejmě popsáno v odůvodnění rozhodnutí o zamítnutí žádosti o důchod. Zdravotní stav už ČSSZ znovu běžně neposuzuje.

Nevím, co si představujete pod „individuálním jednáním“, ale ČSSZ musí vyřídit každé podání, které obdrží.