Zhorší předdůchod výpočet starobního důchodu?

Otázka:

Vaše informace se mi jeví jako nepravdivé. Obrátil jsem se písemně přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí, aby mi spočítali pravděpodobný starobní důchod v roce 2018 podle parametrů letošního roku. Do výpočtu zahrnuli i dobu 4 roky a 7 měsíců, kdy budu čerpat předdůchod. Vy uvádíte, že mi vyloučená doba z předdůchodu sníží starobní důchod o 1000,- Kč. Jim naopak vyšlo, že vyloučenou dobou se naopak starobní důchod zvýší.

Odpověď:

Zhorší předdůchod výpočet starobního důchodu?

Odpověď na váš dotaz má dvě roviny:

1. Spočítat výši starobního důchodu pro rok 2018 nelze. Můžeme si hrát se slovíčky jako „pravděpodobný důchod“ nebo „podle parametrů letošního roku“, ale to nic nemění tom, že výpočet důchodu je matematika a matematika je exaktní věda. Pokud neznáte vstupní data – v tomto případě koeficienty pro jednotlivé roky rozhodného období, redukční hranice, výši základní výměry – protože neznáme vývoj průměrné mzdy, tak sice „něco“ spočítáte, ale určitě to není výše vašeho důchodu. Doporučuji vám, si výpočet důchodu pečlivě uschovat a poté porovnat se skutečným výpočtem ČSSZ.

2. Jako odpověď mohu použít přesnou citaci z mého článku o předdůchodu:

Ovlivní předdůchod výpočet starobního důchodu?

Ano, a to i přes to, co nám slibovali politici. Doba strávená v předdůchodu se totiž nehodnotí jako doba pojištění. Např. při odchodu do předdůchodu o celých pět let, bude mít důchodce o těchto pět let kratší dobu pojištění, což se negativně projeví na výpočtu důchodu – při současné výši důchodů mezi 10000 Kč až 13000 Kč se důchod sníží o 1000 Kč a 1200 Kč. Pro stanovení výše osobního vyměřovacího základu se předdůchod bude hodnotit jako tzv. vyloučená doba (toto již výši důchodu nesníží).

Píši snad někde, že důchod sníží vyloučená doba? Ne, právě naopak. Ale důchod vám sníží to, že se předdůchod nehodnotí jako doba pojištění. Musíte rozlišovat dobu pojištění a vyloučenou dobu, což jsou dva naprosto odlišné pojmy.