Lze si předběžně spočítat důchod na kalkulačce zde uveřejněné, když člověk pobírá předdůchod?

Otázka:

Pane Maříku, lze si předběžně spočítat důchod na kalkulačce zde uveřejněné, když člověk pobírá předdůchod? Vím, že nemá zhoršovat průměr z předešlých let. Ale pokud tuto dobu zadám na kalkulačce do vyloučených dob, nastane opak, průměr se zvýší, a to se nezdá správně. Snad mi poradíte, děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze si předběžně spočítat důchod na kalkulačce zde uveřejněné, když člověk pobírá předdůchod?

Naše kalkulačka starobního důchodu je určená pro výpočet v roce, pro který jsou již známé potřebné informace (nyní do konce roku 2018). Výpočet starobního důchodu u žadatele, který pobírá předdůchod, není nijak speciální a nevyžaduje zvláštní kalkulačku.

Doba pobírání předdůchodu není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění, tj. tyto “roky se nepočítají na důchod”. Dobu, po kterou předdůchod náleží stačí zadat jako vyloučenou dobu (jak zřejmě správně činíte).

Chyba, kterou děláte, je pouze ve vašem vnímání výpočtu. Nemůžete sledovat změnu výsledku, dokud v kalkulačce nemáte zaneseny všechny potřebné údaje. Vy vlastně porovnáváte situaci, kdy ještě v kalkulačce v některých letech nemáte žádný údaj, tj. kalkulačka počítá s vyměřovacím základem 0 (nula) se situací, kdy doplníte vyloučenou dobu. Pak se vám zdá, že vyloučená doba důchod zvýšila, protože oproti “nulovému” výdělku je vyloučená doba pochopitelně výhodnější (nula vám průměr z předchozích období zhorší, vyloučená doba ne).