Je pro mě lepší dobu 2 let předdůchodu vyloučit nebo započítat?

Otázka:

za 1 rok odcházím do starobního důchodu, již rok pobírám předdůchod z doplňkového penzijního spoření. V loňském roce jsem pracovala z důvodu péče o blízkou osobu 20 hod týdně, letos 27,5 hod. Prosím o info, zda je pro mě lepší tuto dobu 2 let předdůchodu vyloučit nebo započítat? Za loňský rok jsem měla příjmy jen 104 000, letos předpokládám 140 000 Kč. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je pro mě lepší dobu 2 let předdůchodu vyloučit nebo započítat?

Předdůchod není dobou pojištění a nehodnotí se do „odpracovaných let“. Pro výši důchodu je však důležité mít co nejvíce doby pojištění (celých let). Předdůchod je pouze vyloučenou dobou. Pokud pečujete, budete pojištěná z titulu péče a samozřejmě i z výdělečné činnosti. Předdůchod je vám z hlediska výpočtu důchodu vlastně k ničemu, protože i péče je vyloučenou dobou.

Nižší vyměřovací základy ze zaměstnání na zkrácený úvazek by měly přednost před vyloučenou dobou. Zda by byla vyloučená doba výhodnější (o její zhodnocení je třeba v žádosti o důchod požádat), by bylo vhodné spočítat. Pokud však byly předchozí vyměřovací základy (výdělky) vyšší, bude vyloučená doba výhodnější.

Nejde tedy o vylučování doby předdůchodu, ale o zhodnocení vyloučených dob namísto nižších vyměřovacích základů. Nelze říci, že vyloučená doba musí být vždy výhodnější, ale pokud došlo k poklesu příjmů, bude tomu tak.