Krácení vyloučené doby při výpočtu důchodu

Otázka:

Předdůchod a vyloučená doba: Kolik dní za rok se počítá do vyloučené doby při pobírání předdůchodu? Celý rok – 365 dní nebo jen 292 jako je tomu při evidenci na úřadu práce (jen 80 % z roku)?
Děkuji

Odpověď:

Krácení vyloučené doby při výpočtu důchodu

Vyloučená doba se při stanovování osobního vyměřovacího základu důchodu nikdy nekrátí (ani evidence na úřadu práce). Toto si pletete s výpočtem doby pojištění, kde se doba evidence na úřadu práce hodnotí v rozsahu 80 %, předdůchod se však do doby pojištění nehodnotí vůbec. Při výpočtu důchodu můžete počítat s celými „vyloučenými“ 365 dny.