Ovlivní předdůchodu výši starobního důchodu o 200 až 300 Kč nebo o 1000 až 1500 Kč?

Otázka:

Občas se uvádí, že s pobíráním předdůchodu se částečně krátí i starobní důchod. Někde je uvedeno 200-300Kč,, jinde 1000-1500, což je rozdíl. Jaká je skutečnost, a jak si mohu toto zkrácení dopředu spočítat. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ovlivní předdůchodu výši starobního důchodu o 200 až 300 Kč nebo o 1000 až 1500 Kč?

Tuto situaci rozebírám jak na stránce o předdůchodu, tak i např. v této odpovědi jinému tazateli. Nejedná se o krácení v pravém slova smyslu, ale protože výši starobního důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění (laicky odpracované roky), a protože se doba pobírání předdůchodu jako doba pojištění nehodnotí, získá člověk, který předdůchod pobírá a není pojištěn z jiného titulu, kratší dobu pojištění oproti člověku, který je zaměstnaný a tím získá i nižší starobní důchod. První údaj, který uvádíte je podle všeho za jeden rok předdůchodu, druhý za celých pět let.

Dopředu si spočítat toto snížení důchodu není možné, protože výpočet důchodu je znám vždy jen na nadcházející rok. Pokud není možné spočítat výši důchodu, není možné přesně zjistit, jak velkou měrou nezískání doby pojištění výši důchodu ovlivní. Musíte se spokojit s odhady, které jsou např. zmíněny na výše uvedených stránkách.