Co uvést při žádosti o důchod, když předdůchod patří do vyloučené doby a evidence na ÚP do náhradní doby?

Otázka:

Dobrý den.
K 30.6.2018 jsem dohodou ukončila pracovní poměr a 1.7.2018 nastoupila na předdůchod a současně od 17.7.2018 jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce až doposud.Chtěla bych vědět jak mi tento souběh období ovlivní dobu pojištění a výši řádného důchodu, na který mám nárok od 17.12021.Co uvést při žádosti o řádný důchod, když předdůchod patří do vyloučené doby a evidence na úřadu práce do náhradní doby.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co uvést při žádosti o důchod, když předdůchod patří do vyloučené doby a evidence na ÚP do náhradní doby?

Evidence na úřadu práce je také vyloučenou dobou. Navíc pojmy vyloučená doba a náhradní doba pojištění spolu takto nesouvisí (vysvětluji zde). Při výpočtu důchodu se vám bude hodnotit doba od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2020 jako vyloučená a doba od 17. 7. 2018 do 16. 1. 2021 jako náhradní doba pojištění (hodnocená na 80 %).

Do žádosti se uvedenou obě tyto skutečnosti. Informaci o předdůchodu má ČSSZ ve své evidenci, evidenci na ÚP doložíte potvrzením.