Zaměstnavatel nechce o ničem jednat, dokud nebudu mít rozhodnutí o invalidním důchodu

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz ohledně průběhu procesu vyřizování invalidního důchodu. V minulém roce jsem prodělal TEP kyčle, od té doby jsem v PN. V lednu jsem prodělal středně těžký průběh covidu. Který zanechal zdravotní problémy dne 14.4.2021 proběhlo posouzení o zdravotním stavu a bylo vyhodnoceno jako invalidite III stupně. Podpurčí doba mi zkončila 13.4.2021.doposud jsem v v PN vydané na původní diagnózu k operaci kyčle. Žádám o radu jak mám dále postupovat. Zaměstnavatel zatím nechce o ničem jednat, do té doby dokavad nebudu mít rozhodnutí o invalidním důchodu. Děkuji předem za odpověď.

Ještě doplnění dotazů. Invalidita mi byla přiznána z důvodu postcovidových následků. Nikoliv z důvodu TEP.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnavatel nechce o ničem jednat, dokud nebudu mít rozhodnutí o invalidním důchodu

Pokud vám podpůrčí doba nemocenské skončila již 13. 4. 2021, měl vám být k tomuto dni i ukončena dočasná pracovní neschopnost. Od končení výplaty nemocenských dávek, tj. od 14. 4. 2021, vám bude přiznán invalidní důchod. Váš zaměstnavatel nemá důvod k vyčkávání na rozhodnutí ČSSZ, protože samotné uznání invalidity nebo přiznání invalidního důchodu nezpůsobuje žádný zásah do pracovněprávního vztahu mezi vámi a zaměstnavatelem.

Vaše dočasná pracovní neschopnost má být už ukončena. Nechte se tedy od ošetřujícího lékaře uschopnit a se zaměstnavatelem se domluvte, zda budete dál v současném zaměstnání, příp. zda ho ukončíte.

Na jakou diagnózu byla invalidita uznána, není nijak podstatné.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Mařík. Mám ještě doplňující otázku. Dostal jsem lázně, na které nastupují 24.5. jak to mám řešit se zaměstnavatelem v případě že ukončím PN. Bude mi v lázních vystaveno nové potvrzení o PN. Zaměstnavatel by mne chtěl zaměstnat na zkrácenou pracovní dobu i po přiznání invalidního důchodu. V případě ukončení pracovního poměru, mám jít na pracovní úřad, nebo již od 14.4. jsem osvobozen od placení sociálního a zdravotního pojištění i když ještě nemám rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud budete dále zaměstnaný, může vám být posléze vystavena nová neschopenka. Půjde vlastně o omluvenku do práce, ale vzhledem k vyčerpané podpůrčí době nemocenského, vám nebude nemocenské náležet.

Zdravotnímu a sociálnímu pojištění důchodců se věnuji v tomto článku. Zdravotně pojištěný jste již od uznání invalidity III. stupně, sociální pojištění stát sám sobě neplatí, ale doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně je náhradní dobou pojištění.

Abyste se mohl přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na ÚP, musel byste být podle posudku schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, což předpokládám, že v posudku uvedeno nemáte (týká se to velmi nízkého počtu invalidních důchodců ve III. stupni).