Manželka právě dostala invalidní důchod 2. stupně. Nemůže pracovat – nikdo ji nechce zaměstnat

Otázka:

Manželka právě dostala invalidní důchod 2. stupně, zaměstnavatel jí dal výpověď z důvodu zdravotní nezpůsobilosti. Nemůže pracovat – nikdo ji nechce zaměstnat (na částečný úvazek). Odpracováno má 35 let, nyní je jí 53 let. Chce zažádat o 3. stupeň – jak dlouho po rozhodnutí o invaliditě 2. stupně to má udělat? Zdravotní stav se jí neustále plíživě zhoršuje (genetická neurodegenerativní porucha). Zatím půjde do evidence na Úřad práce. Co ale po půl roce, kdy jí přestanou vyplácet dávky? Z důchodu cca 8 tisíc by pak měla platit cca 1900 důchodové pojištění a ze zbylých 6 tisíc nelze zaplatit náklady na bydlení, léčbu, …

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Manželka právě dostala invalidní důchod 2. stupně. Nemůže pracovat – nikdo ji nechce zaměstnat

Neexistuje žádná obecná lhůta, kdy si žádat o vyšší stupeň invalidního důchodu. Pokud si chce manželka požádat a předchozí řízení je již skončeno, může tak učinit způsobem popsaným zde. Samozřejmě je otázka, zda došlo od posledního posouzení k takovému zhoršení zdravotního stavu, že by mohla být uznána invalidita III. stupně. To je ale otázka na lékaře, ne na mě.

Dávkami úřadu práce se nezabývám. Dobrovolné důchodové pojištění činí v letošním roce 2823 Kč, ale není povinné. Vyživovací povinnost vůči své manželce máte primárně vy, její manžel – § 697 zákona č. 89/2012 Sb.