Invalidní důchod III. stupně, mimořádné podmínky a úřad práce

Otázka:

Dobrý den, prosím o konzultaci. V 2013 mi byla dána výpověď pro nadbytečnost, v květnu jsem onemocněl, pracovní poměr končil k 30.6.2013. Neschopenka mi trvala do května 2014 a plynule jsem přešel do invalidního důchodu III. stupně s větou, že není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Byl jsem ve velmi špatném psychickém stavu, na to ten důchod i dosud mám. Posudkové lékařky jsem se ptal, jestli mám jít na UP, řekla, že neví, ať si tam zavolám. Osobní návštěvy ÚP jsem tehdy nebyl schopen. Ptal jsem se tedy telefonicky a paní řekla, že k nim nemusím, ale na tu větu, jestli ji tam mám se taky neptala, V té době jsem ani nevěděl, že je nějak důležitá, to se dovídám až dnes tady u Vás. Takže v tom 2014 jsem na UP nešel. Dotaz: kdybych šel, měl jsem nárok na podporu ze zaměstnání, kde jsem měl pracovní smlouvu víc než 20 let? Přišel jsem o celou podporu, nebo by se to nějak krátilo, vzhledem k těm 70% přiznané invalidity? Z čeho a jak by se podpora počítala? Vím, že neznalost zákona neomlouvá, ale ptal jsem se. Byla by případně nějaká možnost požádat o peníze na nějakou vyjímku i zpětně?
Za odpověď moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Invalidní důchod III. stupně, mimořádné podmínky a úřad práce

Abyste se mohl přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce při uznané invaliditě III. stupně, musel byste mít v posudku o invaliditě uveden pravý opak toho, co uvádíte, tj. že jste schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ne, že nejste – § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb.

Na úřad práce jste se tedy přihlásit nemohl a nemohl jste tedy ani pobírat podporu v nezaměstnanosti.

V tomto duchu jsou i všechny odpovědi na toto téma v důchodové poradně.