Žaloba proti ČSSZ a žádost o zvýšení invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,

děkuji za předchozí odpověď.

nyní mám k tomuto tématu další otázku:
Kdy nejdříve (datum) si může dcera podat žádost o zvýšení ID na základě všech skutečností (viz níže).
15.7.2020 má dcera soudní řízení a soud může rozhodnout, že jí zůstává 1.st.ID z „mládí“ (tedy dle rozhodnutí ze dne 30.1.2019).

zopakuji údaje:

Dcera nar.30.3.1991 podávala ve 26 letech 1.žádost o ID (13.4.2017). Žádost zamítnuta, protože nebyla uznána invalidní. Proto podávala 2.žádost o ID 27.6.2018. Rozhodnutím ČSSZ ze dne 12.9.2018 ji byl přiznán 3.stupeň od 1.9.2018. Dne 14.10.2018 podala však námitku- přezkum na toto rozhodnutí o prošetření „ID z mládí„ . Novým rozhodnutím (30.1.2019 ) bylo rozhodnutí pro 3.st.ID změněno pouze na 1.stupeň „ID z mládí“ a to od 4.9.2008 i s doplatkem za posledních pět let od podání 2.žádosti o ID (od 27.6.2013). Dne 29.3.2019 podala žalobu na ČSSZ s požadavkem na 3.st.ID z mládí a doplatkem ID za celou dobu (od 4.9.2008) na základě pochybení ČSSZ.

Děkuji moc za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žaloba proti ČSSZ a žádost o zvýšení invalidního důchodu

Žaloba proti rozhodnutí o námitce je mimořádný opravný prostředek a její podání nebrání uplatnění nové žádosti o důchod – v tomto případě žádosti o změnu výše invalidního důchodu. Pokud už má ale soud rozhodnout za takto krátkou dobu, situaci bych ještě více nezamotával a vyčkal na rozhodnutí soudu.

Na doplacení invalidního důchodu od roku 2008 mít nárok nebudete, protože není vinou ČSSZ, že žádost nebyla uplatněna dříve, ale dle mého názoru by měl doplatek důchodu (ať už se bude jednat o jakýkoliv stupeň) náležet od uplatnění první žádosti. Rozhodnutí ve věci první žádosti nemůže být považováno za správné, když ho další rozhodnutí ČSSZ popírá.

Jen vás opravím v užívání pojmu „z mládí“. Invalidní důchod z mládí je název pouze pro invalidní důchod pro invaliditu III. stupně. U I. a II. stupně se tento pojem nepoužívá.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď.

Ještě jsem se chtěla ujistit v otázce časového rozsahu podávání žádostí o ID.

Teoreticky se nová žádost o zvýšení ID se může podat až za jeden rok, od podání předchozí žádosti o ID nebo rozhodnutí orgánu?

Konkrétně v případě dcery – dcera teoreticky (kdyby nebyla podána žaloba) mohla podat novou (3.) žádost o zvýšení ID již 28.6.2019.

děkuji moc za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Podle správního řádu nesmí současně probíhat dvě řízení v jedné věci. Uplatnit novou žádost je tak možné nejdříve po nabytí právním moci rozhodnutí z prvního řízení. Rozhodnutí nabývá právní moci 30. dnem od jeho doručení, příp. doručením rozhodnutí o námitce (je-li podána).