Kde mohu podat námitku proti rozhodnutí o důchodu?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz, kdy mohu žádat znovu o invalidní důchod, pokud mi byla původní zamítnuta? Dále pokud bych podala námitku, tak můžu jí podat na příslušné zprávě OSSZ v místě bydliště? Děkuji.

Odpověď:

Kde mohu podat námitku proti rozhodnutí o důchodu?

Novou žádost o invalidní důchod můžete podat po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým vám byla předchozí žádost zamítnuta – tj. 30 dní po obdržení rozhodnutí v případě, že nepodáte námitku, nebo obdržením rozhodnutí o námitce. Je však otázkou, jakou šanci na úspěch má nová žádost, pokud vám předchozí byla právě zamítnuta.

Námitku proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení můžete podat u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (není třeba dodržovat místní příslušnost). Námitku můžete poslat také přímo ČSSZ v Praze. O možnosti podat námitku budete poučena v rozhodnutí o důchodu.