Měla by dcera nastoupit do 31. 8. 2019 na úřad práce, aby splňovala dobu pojištění pro starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, moje dcera nar.30.3.1991 podávala ve 26 letech 1.žádost o ID (13.4.2017). Žádost zamítnuta, protože nebyla uznána invalidní. Proto podávala 2.žádost o ID 27.6.2018. Rozhodnutím ČSSZ ze dne 12.9.2018 ji byl přiznán 3.stupeň od 1.9.2018. Dne 14.10.2018 podala však námitku- přezkum na toto rozhodnutí o prošetření „ID z mládí„ . Novým rozhodnutím (30.1.2019 ) bylo rozhodnutí pro 3.st.ID změněno pouze na 1.stupeň „ID z mládí“ a to od 4.9.2008 i s doplatkem za posledních pět let od podání 2.žádosti o ID (od 27.6.2013). Dne 29.3.2019 podala žalobu na ČSSZ s požadavkem na 3.st.ID z mládí a doplatkem ID za celou dobu (od 4.9.2008) na základě pochybení ČSSZ.
Otázka zní: Měla by dcera nastoupit do 31.8.2019 na úřad práce, aby splňovala dobu pojištění pro starobní důchod, když nyní vlastně pobírá dávky v 1.stupni ID z mládí , doplatek za pět let jí byl vyplacen a dále po celou dobu vlastně probíhá přezkumné řízení, nové rozhodnutí (30.1.209), žaloba 29.3.2019, 10.7.2019 bylo prošetření zdr. stavu dcery posudkovou komisí ČSSZ a soudní řízení je stanoveno na 18.9.2019 ? Někde jsem četla, že jí bude tolerováno pouze jeden rok, aby nemusela mít splněnu dobu pojištění u 1st. ID po 28 letech věku. Jinak jí nikde žádná doba pojištění za celý život nechyběla. Vše bylo kryto studiem nebo úřadem práce a zaměstnáním.
Podstatný je asi datum 12.9.2018 -Rozhodnutí ČSSZ nebo 1.9.2018 kdy byl stanoven 3. st ID. A věta z rozhodnutí ze dne 30.1.2019 cituji: „Jestliže správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí (ze dne 12.9.2018)je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část změní podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c správního řádu.
Děkuji moc za brzkou odpověď, jelikož 1.9.2019 se blíží.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Měla by dcera nastoupit do 31. 8. 2019 na úřad práce, aby splňovala dobu pojištění pro starobní důchod?

Informaci o možnosti chybějící doby pojištění v rozsahu nejvýše jednoho roku jste pochopila špatně. Ta se týká ochranného výpočtu invalidního důchodu mladých invalidů do 28 let, kdy mezi 18. rokem věku a vznikem nároku na invalidní důchod nesmí chybět více než rok pojištění, aby mohl být invalidní důchod tímto způsobem spočítán. Vzhledem k tomu, že vaší dceři vznikl nárok na invalidní důchod již k 4. 9. 2008 (alespoň podle posledního posouzení), tj. dokonce před 18. rokem věku, tato podmínka se vůbec nesleduje.

Splnění výše uvedeného se nijak netýká starobního důchodu ani nároku na něj. Potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod musí splnit každý, kdo ho chce pobírat, ať už pobírá invalidní důchod nebo ne. Určitě neplatí, že tím, že osobě chybí před 28. narozeninami méně než rok pojištění, bude mít za desítky let nárok na starobní důchod.

Vaše dcera se měla na úřad práce přihlásit hned po snížení invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně na začátku roku 2019. Určitě bych se nespoléhal na to, že „vyjde“ žaloba na ČSSZ.

Doplacení důchodu od roku 2008 určitě nedosáhnete. Nejvýše by mohl být důchod doplacen od 13. 4. 2012, tj. pět let od uplatnění první žádosti o invalidní důchod.

Invalidní důchod „z mládí“ je druh invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (přiznaný podle § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně se takto nenazývá. To jen pro doplnění.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď

1/ Prosím tedy o provedení jejího výpočtu potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod.

Jednoduše by to bylo:
65let -35 let zaměstnání ( z toho můžou být započítány pouze 3 roky na ÚP čistě (bez podpory a rekvalifikace)), tzn. 32 let práce = teoreticky by mohla až v jejich 30letech nastoupit na ÚP nebo do zaměstnání (nyní má 28 let).

Vypadá to divně,že se jí zastávám, ale dcera je opravdu vážně nemocná a určitě nevydrží pracovat celých 35 let ani v 1st.ID.

1/ do 30.6.2017 ..soustavně studovala 3 střední školy, vím že se počítá 6 let po 18. roku života
(při žádosti o ID ji podle § 40 odst.3 uznali dobu pojištění 1.9.2007-29.3.2015..nevím jestli to souvisí)

2/evidence na ÚP- a/ 5.4.2017- 16.10.2017
b/ 1.1.2018 – 21.1.2018

3/zaměstnání a/ 17.10.2017 – 31.12.2017 = 76 dnů (druh doby: pojištění)
b/ 22.1.2018 – 20.3.2018 = 58 dnů (druh doby: pojištění)

4/ nemocenská z pracoviště b/ -od 2.3.2018 do 31.8.2018

5/ 3.stupeň ID od 1.9.2018- dle normálního výpočetu ( z pracoviště 76+58 dnů)

6/rozhodnutí ČSSZ ze dne 30.1.2019, které není stále pravomocné (ukončené jednání) a změnilo 3st.ID na 1.st ID (dle §42 odst.3 zdp 155/1995) od 4.9.2008 , tj. v 17 letech
( po nástupu na střední školu).

Jak dlouho tedy určitě musí chodit do práce, aby měla bez problémů starobní důchod ?

Ještě jsem slyšela, že se lidem v I.st.ID počítá pouze 80% doby pojištění.

2/ Je divné, že neplatí pořád 3.stupeň ID ( od 1.9.2018) , když ještě správní řízení neskončilo ,nic není pravomocně rozhodnuto .
Na 1.stupeň ID usuzuji pouze z toho,že dceři chodí výše důchodu z tohoto stupně.

Děkuji moc za opověď 🙂

Doplněno:

Dobrý den,
ještě otázka:
jak se měla dcera zaregistriovat na ÚP od 1.9.2018, když jí 1.stupeň ID byl oznámen z rozhodnutí 30.1.2019 při převzetí doporučeného dopisu, konkrétně 1.2.2019.
Jak říkám, jednání o ID není ukončeno. Myslím si, že když není jednání ukončeno, pořád platí 1.rozhodnutí z 12.9.2018 , tzn.3.stupeň ID.

děkuji moc za odpověď 🙂

Odpověď doplněna:

Počítat nyní doby pojištění pro vznik na starobní důchod za zhruba 30 až 35 let je jako věštění z křišťálové koule. Nikdo neví, jaké doby pojištění se v danou dobu budou hodnotit, v jakém rozsahu (100 %/80 %, příp. i jinak) a kolik let pojištění bude pro vznik nároku na starobní důchod vůbec potřeba. Kdybyste se mě zeptala před 10 lety, stačilo by 25 let pojištění a studium se počítalo v rozsahu, v jakém uvádíte. Nyní se studium z období po roce 2009 pro tento účel nepočítá (§ 102 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.) a je třeba získat 35 let pojištění (příp. 30 let bez náhradních dob). Dale se od roku 2019 hodnotí další náhradní doby místo na 100 % na 80 %.

Pokud by se nic nezměnilo (což se ale nestane), bude třeba získat minimálně 30 let doby pojištění bez náhradních dob (vysvětluji v článku výše). Vaše dcera by tak musela „odpracovat“ 30 let bez 76 až 58 dnů, které má již zhodnoceny. Získání 35 let pojištění (vč. náhradních dob) je v tuto chvíli vzdálenější metou – k té chybí cca 32 let.

Rozhodnutí ČSSZ je pravomocné ode dne doručení rozhodnutí o námitce, což podle toho, co jste psala, bylo 1. února 2019 – § 88a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Žaloba je pouze mimořádný opravný prostředek.

Nepsal jsem, že se vaše dcera měla na ÚP zaregistrovat k 1. 9. 2018, ale začátkem roku 2019 (kdy obdržela rozhodnutí o námitce).