Žádost o výpis dob pojištění

Otázka:

Dobrý den. Mě i manželovi se pomalu blíží věk odchodu do starobního důchodu. Myslím, že máme všechny doklady o našich minulých zaměstnáních, přesto bychom to rádi věděli včas, kdyby byl nějaký rozdíl v našich záznamech a v záznamech ČSSZ. Slyšela jsem, že existuje možnost si zažádat o přehled uplynulých započítaných létech. Nevím ale, kam tuto žádost adresovat. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Žádost o výpis dob pojištění

Tento „přehled odpracovaných let“, dříve nazývaný „výpis dob pojištění“, se dnes nazývá Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Česká správa sociálního zabezpečení do IOLDP vypíše všechny doby pojištění, které má ve své evidenci. Nově jsou v něm přehledně uvedeny i doby, které Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci nemá – IOLDP se tímto více zpřehlednil.

Žádost o výpis dob pojištění (IOLDP) je třeba zaslat na adresu:

Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5

Bližší informace naleznete zde.

Žádat můžete jedenkrát ročně a ČSSZ vám informativní osobní list vyhotoví do 90 dnů (většinou je to dříve).

Upozorňuji, že ČSSZ nemusí mít v evidenci např. všechny doby evidence na úřadu práce, doby péče o dítě do 4 let věku nebo všechny doby studia – všechny tyto doby stačí doložit při žádosti o důchod.

Pokud nemusíte mít výpis dob pojištění „v ruce“, ale stačí vám kontrola ze strany pracovnice okresní správy sociálního zabezpečení, můžete se dostavit na místně příslušnou OSSZ – pracovnice důchodového oddělení mají také možnost projít evidované doby pojištění bez toho, abyste si o IOLDP žádala.