Má manželka nárok na písemné potvrzení dob ze strany ČSSZ?

Otázka:

Upřesnění “Dob pojištění” po dodání potřebných dokladů. Dobrý den. Manželka chce požádat o důchod a na ČSSZ předložila požadované doklady pro některé doby, které ji nebyly původně uznány (studium + péče o děti). Má nárok o písemné potvrzení těchto dob ze strany ČSSZ? Úřednice ji dává stále starý přehled s tím, že ten opravený bude k dispozici až si skutečně požádá o důchod. Manželka by však doby potřebovala vědět před podáním žádosti o důchod, aby mohla případně požádat k pozdějšímu datu, pokud by to pro ni bylo výhodné. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má manželka nárok na písemné potvrzení dob ze strany ČSSZ?

ČSSZ vyhotovuje tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Na něm jsou uvedeny všechny doby, které má ČSSZ ve své evidenci. Není to však doklad o tom, v jakém rozsahu budou jednotlivé doby pojištění a náhradní doby pojištění zhodnoceny při výpočtu důchodu. O tom je vždy rozhodováno až v rámci řízení o přiznání důchodové dávky. Navíc např. doba péče o dítě do čtyř let věku se může dokládat až při sepisování žádosti o důchod – § 85 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.

Pokud máte “starý” IOLDP a víte, které doby doložíte, můžete si dobu pojištění spočítat (údaje, které by byly na novém IOLDP přeci znáte). “Nový” IOLDP by vám v tomto nemohl nijak výrazně pomoci. Z informace o součtu evidovaných dob se vycházet nedá (vysvětluji v článku odkazovaném výše).

V případě, že by to mělo smysl, můžete i po přiznání důchodu do 30 dnů od obdržení rozhodnutí požádat o změnu data přiznání důchodu – § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.