V souvislosti s oznámením o výplatě tohoto důchodu mi byl přiložen i osobní list důchodového pojištění

Otázka:

Pobírám částečný invalidní důchod I.stupně. V souvislosti s oznámením o výplatě tohoto důchodu mi byl přiložen i osobní list důchodového pojištění ( OLDP). . Tento ovšem nebyl totožný s tím OLDP , který byl součástí sepsané žádosti o částečný invalidní důchod. Jaké kroky mám učinit, aby mohlo dojít k přepočtu jeho výše? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V souvislosti s oznámením o výplatě tohoto důchodu mi byl přiložen i osobní list důchodového pojištění

Osobní list důchodového pojištění (OLDP) není přikládán k oznámení o výplatě důchodu, ale je součástí rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud máte na mysli jeho srovnání s informativním osobním listem důchodového pojištění (IOLDP), pak rozpor mezi těmito dvěma dokumenty nemusí být chybou. IOLDP je pouze přehled dob pojištění a náhradních dob pojištění, které má ČSSZ ve své evidenci a nijak nepředjímá, jak budou doby zhodnoceny v řízení o přiznání důchodu. Naopak OLDP je součástí rozhodnutí o přiznání důchodu a ukazuje, jaké doby byly při výpočtu zhodnoceny.

Pokud jste měl na mysli něco jiného, tak příp. dotaz doplňte.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím ČSSZ, můžete proti němu uplatnit námitky.