Žádost o důchod: Musím dokládat studium a vojnu?

Otázka:

Dobrý den, potřebuji pro podání žádosti o starobní důchod i doklady o ukončeném vzdělání a absolvování vojenské prezenční služby, když pracuji 42 let u stejné firmy a tím pádem mám tímto i 42 let sociálního pojištění?
Dle narození 8. 3. 1952 mi vzniká nárok na starobní důchod 8. 1. 2015. Děkuji.

Odpověď:

Žádost o důchod: Musím dokládat studium a vojnu?

Výši důchodu neovlivňují pouze získané výdělky v rozhodném období, ale také délka získané doby pojištění. Čím více doby pojištění žadatel o starobní důchod získal, tím větší je poté důchod. 42 let pojištění je sice hodně, ale např. 46 let je víc a tudíž znamenají i vyšší přiznaný starobní důchod.

Zda je třeba dobu studia (podotýkám, že denního) a dobu strávenou na vojně dokládat, záleží na tom, zda tyto doby vede Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci. Pokud jste do současné firmy nastoupil již před vojnou, je velmi pravděpodobné, že vojenská knížka nebude třeba – v době základní vojenské služby vás ve firmě dále vedli jako zaměstnance a vojna nebývá třeba dokládat. Studium někdy ČSSZ doloženo má a jindy ne, zde žádné pravidlo není. Pokud máte informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a v něm jsou vámi dotazované doby uvedeny, dokládat je nemusíte. Pokud IOLDP nemáte, musíte si svoji situaci ověřit na místně příslušné OSSZ, kde vám po náhledu do vašich nárokových podkladů sdělí, zda je třeba tyto doby dokládat.