Výpis z důchodového pojištění. Jak žádat?

Otázka:

Dobrý den,
chci si ověřit, jaké zaměstnání má ČSSZ ve své evidenci. Kde a jak můžu požádat o výpis z důchodového pojištění? Měl jsme totiž několik zaměstnavatelů a chtěl bych si ověřit, zda za mě platili sociální pojištění. Je možné požádat o zaslání tohoto výpisu pomocí emailu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpis z důchodového pojištění. Jak žádat?

Výpis z dob pojištění, o kterém píšete se nazývá informativní osobní list důchodového pojištění a je možné o něj jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení Praha. O „výpis z důchodového pojištění“ si požádejte na adrese:

ČSSZ
odbor správy údajové základny
Křížová 25
225 08 Praha 5

Do dopisu je třeba uvést především své rodné číslo, jméno a příjmení, u žen je vhodné uvést také rodné příjmení a nesmíte zapomenout na adresu, na kterou požadujete informativní osobní list důchodového pojištění zaslat. Taková žádost tedy může vypadat následovně:

ČSSZ
odbor správy údajové základny
Křížová 25
225 08 Praha 5

Žádám o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Děkuji.

Jana Listová, roz. Nováková
r. č. 123 456 789
Výpisová 123
123 00 Praha

Česká správa sociálního zabezpečení má povinnost výpis vyhotovit do 90 dní od obdržení žádosti. Pomocí e-mailu je o informativní osobní list důchodového pojištění možné žádá pouze, pokud vlastníte zaručený elektronický podpis. V opačném případě vám ČSSZ odpoví, že žádat bez zaručeného elektronického podpisu není možné.

Přesný postup a další informace naleznete v článku o informativním listu důchodového pojištění.