Dá se nějak zjistit, jak dlouho jsem důchodově pojištěna?

Otázka:

Dobrý den, je mi 45 roků. Dá se nějak zjistit, jak dlouho jsem důchodově pojištěna?
Děkuji.

Odpověď:

Dá se nějak zjistit, jak dlouho jsem důchodově pojištěna?

Jednou ročně máte možnost požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP – více informací naleznete zde), ze kterého bude zřejmé, které doby má ČSSZ ve své evidenci. Můžete se také dostavit na důchodového oddělení místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), kde také mohou doby evidované ČSSZ ověřit.