Žádost 4 měsíce předem, když ještě není získána doba pojištění

Otázka:

Dobrý den,
Můj dotaz. O důchod se žádá 4 měsíce před datem odchodu do důchodu u okresní správě sociálního zabezpečení. V době podání žádosti nebudu ještě splňovat podmínku 30 let odpracovaných bez náhradních dob, věk ano. Podmínku teprve splním 10 dnů před nárokem odchodu do důchodu. Jek posuzuje správa soc. zab. tento případ pokud si není jista, že ty čtyři měsíce odpracují
Děkuji za vaší odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žádost 4 měsíce předem, když ještě není získána doba pojištění

Žádost o důchod je možné uplatnit nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu. Není to povinnost nebo nutné. O řádný starobní důchod je dokonce možné žádat zpětně.

ČSSZ běžně zhodnotí dobu pojištění až do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. V tomto případě by bylo vhodné požádat až co nejblíže k datu přiznání, aby mohl zaměstnavatel vyhotovit evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za co nejdelší období. Pokud by měla ČSSZ pochybnosti, může počkat a vyžádat ELDP za zbytek doby a až následně rozhodnout. To je však na posouzení konkrétního pracovníka.