Žádost o invalidní důchod – formulář?

Otázka:

Dobrý den,
bylo mi zjištěno dosti závažné onemocnění. Po poradě s mým odborným lékařem jsem se rozhodl podat žádost o invalidní důchod. Formulář žádosti jsem však nikde nenašel. Nevím jakým způsobem mám tedy postupovat? Mohli byste prosím zveřejnit formulář žádosti o invalidní důchod? Děkuji moc za informaci a přeji mnoho úspěchů v novém roce.

Odpověď:

Žádost o invalidní důchod – formulář?

Pokud si chcete podat žádost o invalidní důchod, formulář žádosti není ten správný dokument, který byste měl hledat. Formulář žádosti o invalidní důchod totiž neexistuje, protože žádost s občany sepisuje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Místní příslušnost se řídí místem trvalého bydliště občana.

Žádost o invalidní důchod za vás tedy přímo do počítače vypíše pracovnice důchodového oddělení. Jaké doklady budete k žádosti potřebovat a jak dále postupovat se můžete dočíst na této stránce. Jak uvádím i na odkazované stránce, doporučuji vám alespoň jednou před podáním žádosti zajít na OSSZ a vše zkonzultovat. Doklady potřebné k žádosti o invalidní důchod jsou do jisté míry individuální a záleží na tom, jaké doby o vás eviduje Česká správa sociální zabezpečení nebo na tom, zda v současné době pracujete nebo jste např. v evidenci úřadu práce.

Zákonná úprava
§ 82 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle § 7 písm. b) na předepsaných tiskopisech.

§ 7 písm b.) zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince…