Kdy žádat o starobní důchod?

Otázka:

Vážení, vznik na starobní důchod mi vzniká dne 13. 2. 2015 a zajímá mne, kdy mám požádat, zda ještě do konce roku 2014 či až po v roce 2015? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Kdy žádat o starobní důchod?

Žádost o starobní důchod lze podle § 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, podat 4 měsíce před požadovaným datem přiznání:

Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

Na otázku, kdy žádat o starobní důchod je tedy odpověď, že žádost o starobní důchod můžete nejdříve 13. října 2014. Pokud si podáte žádost o starobní důchod s požadovaným datem přiznání v únoru 2015, je prakticky jedno, kdy ji uplatníte. Starobní důchod bude stejně přiznán podle podmínek platných ke dni přiznání důchodu (únor 2015), nikoliv podle podmínek platných ke dni podání žádosti.

Jediný (ale poměrně drobný rozdíl) by nastal v tom, že v případě uplatnění žádosti již v říjnu (listopadu, prosinci), bude zaměstnavatel schopen okresní správě sociálního zabezpečení doložit evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pouze za zúčtované období roku 2014 (např. při žádosti v říjnu pouze za měsíce leden až září). ČSSZ tedy nebude znát výdělky za celý rok, ale pouze za toto období. Při výpočtu pak Česká správa sociálního zabezpečení zbylou dobu letošního roku vyloučí (co je to vyloučená doba?), aby nedoložené výdělky v období do konce roku nezhoršovali průměr z ostatních výdělků. Tento postup může výpočet mírně vylepšit i mírně zhoršit – rozdíl je však zanedbatelný, v řádu několik málo korun.

Pokud byste chtěl po Novém roce starobní důchod přepočítat ze skutečných výdělků, ČSSZ to na vaši žádost provede (je však třeba počítat s tím, že důchod se může i o několik korun snížit).

Pro úplnost doplňuji, že zpětně není datum žádosti o starobní důchod omezeno, důchod se však vyplácí nejvýše pět let zpětně.