Jak žádat o předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych odejít do předčasného důchodu. Kde, jak a kdy mám žádat o předčasný důchod?

Odpověď:

Jak žádat o předčasný důchod?

Žádost o předčasný důchodu můžete podat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení podle místa vašeho bydliště. O předčasný důchod nejde žádat zpětně, je proto nutné požádat nejpozději v požadovaný den přiznaní. Např. chcete-li do předčasného důchodu odejít od 1. 6. 2014, budete moci svoji žádost na okresní správě sociálního zabezpečení uplatnit nejdříve 1. 2. 2014 (čtyři měsíce předem) a nejpozději 1. 6. 2014. Přijdete-li požádat např. 5. 6. 2014, bude moci být důchod přiznán nejdříve od 5. 6. 2014.

Doklady potřebné k žádosti o předčasný důchod

Před uplatněním žádosti o předčasný důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou na místě příslušnou OSSZ. Pracovník OSSZ nebude požadovat dokumenty, které má již ČSSZ ve své evidenci.

K žádosti o předčasný důchod se předkládá (doby pojištění, které má již ČSSZ v evidenci, není třeba dokládat):

– občanský průkaz
– doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom
– vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži)
– rodné listy dětí (pouze ženy)
– potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce
– evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný)
– potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný)
– má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)

Další informace naleznete v článku o předčasném důchodu.