Jak podat žádost o starobní důchod přes počítač?

Otázka:

Jak podat žádost o starobní důchod přes počítač.Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak podat žádost o starobní důchod přes počítač?

Žádost o důchod sepisuje s občany místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení – § 82 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. Žádost o důchod není možné sepsat „na dálku“ přes počítač.