Výpočet invalidního důchodu u studenta

Otázka:

Dobrý den, prosím, jak se bude vypočítávat invalidní důchod 3. stupně, když jsem zatím studovala vysokou školu, onemocněla, a je mi přiznán invalidní důchod 3. stupeň? Děkuji.

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu u studenta

Podrobně jsem způsob výpočtu invalidního důchodu, který se týká i vašeho případu popisoval v této odpovědi do důchodové poradny.

Upozorňuji, že aby došlo k výpočtu invalidního důchodu způsobem uvedeným výše, musí být splněna podmínka ust. § 42 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění a to, že období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod je kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

V případě, že výše uvedenou podmínku nesplníte, bude vám přiznán invalidní důchod ve výši 3.100 Kč (minimální výše).