Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech

Otázka:

Dobrý den, jsem matkou postiženého syna ve 3. stupni. Dočetla jsem se na portálu MPSV, že se invalidní důchod v případě, že občan nikdy nepracoval, vypočítává z průměrného platu a zároveň se přihlíží ke stupni postižení. Ve Vaší poradně jsem se dočetla, že je takový důchod ve výši zhruba 9.200 Kč. Průměrná mzda je zde okolo 24 tis. To mi nějak nejde dohromady. Mohl byste mi tuto skutečnost objasnit? Děkuji a přeji Vám krásný den!

Odpověď:

Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech

Invalidní důchod v mimořádných případech, tj. např. u dětí, které jsou od dětství postižené, příp. u mladých lidí do 28 let, za zákonem stanovených podmínek, se počítá z osobního vyměřovacího základu, který odpovídá všeobecnému vyměřovacímu základu, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobenému přepočítacím koeficientem stanoveným pro úpravu tohoto důchodu (zjednodušeně řečeno průměrná mzda).

Výši všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2011, který se letos pro tento výpočet používá činí 25.093 Kč. Přepočítací koeficient činí 1,0315 (vše stanoveno vyhláškou č. 324/2012 Sb.).

25.093 x 1,0315 = 25.884

Počítáme tedy s osobním vyměřovacím základem (OVZ) 25.884 (zjednodušeně řečeno průměrná mzda).

Z tohoto OVZ se spočítá výpočtový základ – pomocí redukčních hranic se do částky 11.389 počítá 100 % a nad tuto redukční hranici se hodnotí pouze 27 % (další redukční hranice nemají význam). Výsledkem je výpočtový základ 15.303.

Podle § 42 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, činí výše procentní výměry takto počítaného důchodu 45 % výpočtového základu. 45 % z 15.303 je 6.887 Kč. K procentní výměře se připočte základní výměra 2.330 Kč a výsledkem je důchod 9.217 Kč.