Nízký invalidní důchod po mateřské dovolené

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se vás zeptala, jaké má možnosti člověk v invalidním, jako jsem já. Před měsícem mi bylo 30 let, po ukončení studia jsem byla krátce na ÚP a ve 21 jsem otěhotněla – rizikové těhotenství, od 22 do 26 let jsem byla na mateřské s 2 dětma. V listopadu 2009 jsem si zřídila živnost a v prosinci 2009 mi zjistili rakovinu velmi pokročilé stádium, a od 27. roku jsem v ID 3. st. Můj invalidní důchod je momentálně necelých 3200,-. Vím, že není z čeho důchod vypočítat, ale je normální tak nízký důchod? Mockrát vám děkuji za odpověď a za váš čas.

Odpověď:

Nízký invalidní důchod po mateřské dovolené

Nedokáži (přesněji řečeno nechci) hodnotit, zda je výpočet důchodu „normální“ nebo ne. Od toho tu důchodová poradna není. Důležité však je, zda je váš invalidní důchod spočítán podle zákona a tudíž správně.

Zákon o důchodovém pojištění pochopitelně počítá s variantou, že u mladého člověka, konkrétně do 28 let, nemusí být k dispozici dostatek vyměřovacích základů (výdělků), aby bylo možné spočítat „normální“ výši invalidního důchodu a pro osoby, u niž došlo k přiznání invalidního důchodu před 28. rokem věku, počítá i s výpočtem, který zaručuje, že výpočet důchodu nebude příliš nízký (v letošním roce vychází výše takto spočítaného invalidního důchodu něco přes 9.200 Kč, v roce 2009 to bylo o něco méně). Aby byl však takovýto výpočet aplikován, musí být splněna podmínka ust. § 42 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění a to, že období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod je kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok. Pro úplnost dodávám, že chybějící rok doby pojištění nemusí být v celku – tj. bude-li vám chybět 3krát 5 měsíců a podmínku již nesplňujete.

První podmínku (vznik nároku na invalidní důchod před 28. rokem věku) podle všeho splňujete. Druhou podmínku byste také mohla splnit, ale vzhledem k tomu, že chybějící dobu, která musí být kratší než jeden rok, se počítá přesně na dny (musí vám chybět méně než 365 dní) a vy údaje uvádíte velmi orientačně, nemohu toto říci s jistotou.

Jestliže se ve výše uvedeném neorientujete (pomoci by vám mohl osobní list důchodového pojištění, který vám přišel společně s rozhodnutím o přiznání důchodu) a chtěla byste, abych ověřil, zda důchod není spočítaný špatně, musela byste mi zaslat (přesná data):

Datum 18. narozenin, od kdy do kdy jste studovala a byla v evidenci úřadu práce? Kdy se narodily děti a příp. je třeba uvést další doby pojištění, které jste získala a jsou uvedeny na osobní listě (např. jako OSVČ). Dále, od kdy vám byl přiznán invalidní důchod?