Vyloučená doba při pobírání předdůchodu a zaměstnání

Otázka:

Při pobírání předdůchodu je výhodné pracovat, neboť se bude po tuto dobu jednat o dobu pojištěnou. (má vliv na výpočet penze do +)Bude-li výdělek nízký (při předdůchodu) zažádá se pro výpočet řádného důchodu o vyloučení doby, aby se nesnížil průměr za rozhodné období?. Výhoda doby pojištění a výpočet řádné penze je tímto postupem výhodnější, nebo tomu vůbec nerozumím?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučená doba při pobírání předdůchodu a zaměstnání

Ano, výdělečná činnost, ač vykonávaná v době výplaty předdůchodu na kratší úvazek, má pozitivní vliv na výpočet starobního důchodu, protože získáte další dobu pojištění. A čím více celých let pojištění při výpočtu důchodu získáte, tím je důchod vyšší. Samotné pobírání předdůchodu se jako doba pojištění nehodnotí.

Nižší výdělky by mohly mít negativní vliv na výpočet důchodu, proto je vhodné požádat o jejích vyloučení, které zajistí, že tyto nižší výdělky nezhorší průměr získaný z výdělků, které jste měl před přiznáním předdůchodu.