Předdůchod a snížení výdělku při práci na poloviční úvazek

Otázka:

Jak velký finanční vliv na můj starobní důchod bude mít skutečnost, že začnu pracovat dva roky před odchodem do řádného důchodu na poloviční úvazek? Z čeho vypočítám, o koli bude nižší? Předpokládám,že pokud bych zároveň po dobu těchto dvou let práce na poloviční úvazek ve stávajícím zaměstnání už byla současně v předdůchodě, nic tím nejspíš pro výši starobního důchodu nezískám. Pokud jsem zde získané informace správně pochopila, nemá to na výši starobního důchodu vliv. Jediný význam by v tomto případě předdůchod měl, že si vyplatím své naspořené peníze z důchodového připojištění jako dorovnání mého současného platu a vyberu si peníze dříve. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a snížení výdělku při práci na poloviční úvazek

Výpočet starobního důchodu se mimo získaných dob pojištění provádí ze všech vyměřovacích základů (výdělků) v rozhodném období, tj. od roku 1986 do roku předcházejícímu přiznání důchodu – výpočet důchodu je podrobně popsán zde. Snížení vyměřovacího základu takto těsně před důchodem bude mít malý vliv na výši důchodu – pokud by šlo o snížení z průměrné mzdy, která byla pobírána i mnoho let dozadu, tak se může jednat o čásku do 200 Kč.

Výpočet na další rok se stanovuje až na konci září předcházejícího roku. Vypočítat důchod dva roky dopředu tak není možné. Můžete však využít kalkulačku MPSV, která umožňuje provést predikci na několik let dopředu.

Naopak, předdůchod (jak nejsem jeho příznivcem) by v tomto případě měl pozitivní vliv na výši důchodu. Pobírání předdůchodu je totiž vyloučenou dobou, která nezhoršuje průměr z výdělků získaných v jiných dobách. Vyměřovací základ má sice přednost před vyloučenou dobou, ale při žádosti o důchod si pak budete moci požádat o vyloučení této doby (nižších výdělků) a tím pádem budete mít vyšší důchod. Podrobněji tento postup, vč. zákonným ustanovení, vysvětluji zde.