V současné době jsem vedena na úřadu práce a sehnala jsem si brigádu na dohodu o pracovní činnosti

Otázka:

Mám 5 let do důchodu a nemůžu sehnat práci na celý úvazek. V současné době jsem vedena na úřadu práce a sehnala jsem si brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Můžete mi poradit co je pro mne výhodnější pracovat na dohodu a být vedena na úřadu práce nebo sepsat se zaměstnavatelem smlouvu na zrácený úvazek? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V současné době jsem vedena na úřadu práce a sehnala jsem si brigádu na dohodu o pracovní činnosti

To záleží na spoustě okolností a dovedu si představit situace, kdy může být výhodnější jak první tak druhá varianta.

V jakém rozsahu se hodnotí evidence na úřadu práce, vysvětluji zde.

Výši důchodu ovlivňují vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby od roku 1986 a získané doby pojištění. Evidence na úřadu práce sice je v rozsahu popsaném ve výše uvedeném článku vyloučenou dobou, která zajišťuje, že nedochází ke zhoršování průměrů ze získaných výdělků, ale jako náhradní doba pojištění se hodnotí omezeně a ještě jen na 80 %. Obecně platí, že výši důchodu více ovlivňuje získaná doba pojištění, takže větší pozitivní vliv bude mít výdělečná činnost zakládající účast na sociálním pojištění (např. zaměstnání, ale může to být i dohoda o pracovní činnosti), i když vykonávaná ve zkráceném rozsahu (s nižším výdělkem).