Neplatím si dobrovolné důchodové pojištění, můžu si požádat o vyloučení této doby?

Otázka:

Neplatím si od září r. 2018 (před touto dobou jsem celý život pracoval a byl na úřadu práce za celý život asi 2 roky) dobrovolné důchodové pojištění, nemám žádný výdělek a do řádného důchodu jdu v březnu r. 2021. Když si nebudu platit dobrovolné důchodové pojištění od září r. 2018 až do března r. 2021, je možné o tuto dobu požádat jako vyloučenou dobu a musí mi úřad tuto dobu přiznat, když o ní požádám. Má otázka je taková – nevím, jestli to znamená to, že při průměrném výdělku za celý život, když si v uvedené době nebudu platit dobrovolné důchodové pojištění a tato doba se mi přizná jako vyloučená doba, tak se mi nezkrátí nijak výše řádného starobního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Neplatím si dobrovolné důchodové pojištění, můžu si požádat o vyloučení této doby?

Co je vyloučenou dobou, je uvedeno v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Když jste “v domácnosti”, tj. nejste pojištěný nebude se vám při výpočtu důchodu hodnotit žádný vyměřovací základ ani vyloučená doba. O vyloučení doby jde požádat, když se kryje doba, ve které jsou získány vyměřovací základy s dobou, která je hodnocená jako vyloučená. To není tato situace. Tímto si snížíte starobní důchod hned dvakrát – budete mí méně doby pojištění a ještě si zhoršíte průměrný měsíční výdělek (osobní vyměřovací základ).