Vdovský důchod z MO a starobní od ČSSZ. Kdo bude důchody vyplácet?

Otázka:

Pobírám vdovský důchod od ministerstva obrany. V současnosti řeším můj osobní starobní důchod od ČSSZ, který bude nižší než vdovský důchod Min obrany. Takže v tomto případě mi zůstává vdovský důchod a k němu se připočítá polovina procentuální výměry mého osobního starobního důchodu. Zajímalo by mne, kdo by mi měl správně tento důchod vyplácet – zda min obrany, nebo ČSSZ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vdovský důchod z MO a starobní od ČSSZ. Kdo bude důchody vyplácet?

Podle § 115 zákona č. 582/1991 Sb. věty druhé jsou-li splněny podmínky pro nárok na výplatu důchodu starobního nebo invalidního a důchodu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího, vyplácí oba důchody orgán, který vyplácí důchod starobní nebo invalidní.

Oba důchody vám tedy bude vyplácet ČSSZ. To, že bude starobní důchod pro souběh nároků na dva důchody pokrácen, není podstatné.