Kde má vdovec žádat o důchod po manželce u ČSSZ nebo u ministerstva obrany?

Otázka:

Muži vyplácí důchod ministerstvo obrany, manželka dostávala důchod od ČSSZ a zemřela letos v květnu. Kde má vdovec žádat o důchod po manželce (u ČSSZ nebo u ministerstva obrany) ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde má vdovec žádat o důchod po manželce u ČSSZ nebo u ministerstva obrany?

O vdovecký důchod požádejte u místně příslušné OSSZ, která žádost postoupí ČSSZ k výpočtu důchodu. ČSSZ následně předá výplatu vdovského důchodu Ministerstvu obrany ČR – § 115 zákona č. 582/1991 Sb.