Výše vdovského a vdoveckého důchodu u důchodců s velmi rozdílnými důchody

Otázka:

Prosím o příklad výpočtu vdovského i vdoveckého důchodu. Jsme oba starobní důchodci. Muž pobírá 12.637,- Kč, žena 5.428,- Kč. Děkuji.

Odpověď:

Výše vdovského a vdoveckého důchodu u důchodců s velmi rozdílnými důchody

V případě, že by zemřela manželka, činila by výše vdoveckého důchodu 775 Kč (5428 mínus základní výměra, která nyní činí 2.330 Kč a zbytek děleno 4).

Pokud by zemřel manžel, pobírala by manželka vdovský důchod ve výši 7484 Kč (od důchodu opět odečteme základní výměru 2.330 Kč, zbytek vydělíme 2 a opět přičteme základní výměru 2.330 Kč). V tomto případě by však došlo k pokrácení vypláceného starobního důchodu vdovy na částku 1.549 Kč. Dohromady by tedy žena pobírala cca 9 tisíc korun.

Výše uvedené vychází z ustanovení § 59 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry…

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď, přesto prosím o vyjasnění rozdílného výpočtu – u našeho uvádíte, že pro vdovecký důchod se použije 1/2 procentní výměry starobního důchodu muže, ale v jiném, nazvaném, Výše vdovského a vdoveckého důchodu u důchodců s velmi rozdílnými důchody, uvádíte cituji – Při nároku na výplatu starobního a vdovského důchodu se totiž vyplácí vyšší důchod celý a nižší 1/2 procentní výměry. Děkuji za vyjasnění rozdílného výpočtu.

Odpověď doplněna:

Nejprve si vysvětleme, jak se počítá vdovský i vdovecký důchod v případě, že zemřelý pobíral starobní důchod a vdova nebo vdovec žádný důchod nepobírá: od důchodu zemřelého se odečte základní výměra (2.330 Kč v r. 2013), výsledkem je procentní výměra, která se vydělí 2 a opět přičteme základní výměru. To je „běžný“ vdovský (i vdovecký) důchod.

V případě, že pozůstalý pobírá starobní nebo i invalidní důchod, přichází na řadu výše uvedený § 59, kde je uvedeno, že vyšší důchod se vyplácí v plné výši a nižší ve výši poloviny procentní výměry. Pokud ve výše uvedeném případě zemře muž, byl by manželce, postupem popsaným výše, vyměřen vdovský důchod 7.484 Kč. Její starobní důchod činí 5.428 Kč. Jak vidíte, starobní důchod je nižší a podle § 59 zákona o důchodovém pojištění se vyšší důchod vyplácí celý a menší ve výši poloviny procentní výměry. Od starobního důchodu tedy odečteme základní výměru 2.330 Kč (zbude nám procentní výměra) a zbytek vydělím 2 (získáme polovinu). Výsledkem je výše uvedených 1.549 Kč.

V případě, že zemře manželka, je situace obdobná, ale krátit se bude vdovecký důchod. Nepokrácený vdovecký důchod by činil 3.879 Kč, starobní důchod vdovce je 12.637 Kč. V tomto případě je vyšší starobní důchod, takže se bude vyplácet celý a nižší vdovecký důchod se bude vyplácet ve výši poloviny procentní výměry (3879 – 2330 = 1549; 1549 / 2 = 775 Kč). Výsledek zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru.