Mají právo po dvou letech přepočítat vdovský důchod?

Otázka:

Už dva roky pobírám vdov. duchod od Min obrany, vypočtený z inv. důchodu III stupně mého manžela. Teď kdž mi vzniká nárok na můj vlastní starobní důchod se přišlo na to, že můj muž dosáhl důchodového věku v roce 2013, měl tedy nárok na strobní důchod o který, ale nikdy nepožádal, protože o tom ani nevěděl. (Jde o zohlednění práce v I kategorii funkcí o které si myslel, že byla definitivně zrušená.) Když jsem namítala, že on o tento přepočet nikdy nepožádal, napsali mi, že tento přepočet se děje z moci úřední. Jenže můj muž nedosáhl 65 let, když se tento přepočet děje z moci úřední. Můj dotaz zní, zda mají pravo po dvou letech přepočítat inv. důchod III stupně na starobní důchod. Mám totiž obavu, že když porovnávají invalidní a starobní jakoby podle paragrafu 58 ZDP, tak se pak nezohlední porovnání mezi vdovským důchodem a mým starobním důchodem podle paragrafu 59 ZDP.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mají právo po dvou letech přepočítat vdovský důchod?

Žádný důchod nemůže být spočítán chybně, ani ho není možné dále v chybné výši vyplácet (pokud se na to přijde). V případě, že se tedy přijde na to, že důchod byl spočítán špatně (např. v situaci, kterou popisujete), orgán sociálního zabezpečení ho nemůže dále vyplácet ve špatné výši (ať už je to pro vás pozitivní nebo ne). Toto řízení se skutečně zahajuje z moci úřední – § 81 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Dosažení 65 let věku s tímto nijak nesouvisí.

§§ 58 a 59 zákona č. 155/1995 Sb., řeší odlišné situace. Zda byl vdovský důchod spočítán ze starobního nebo invalidního důchodu zemřelého nic nemění na krácení nižšího z důchodů na výši poloviny procentní výměty (§ 59 zdp).