Starobní a vdovský důchod – výpočet

Otázka:

Zdravím vás a mám na vás následující dotaz. Pobírám vdovský důchod a zhruba za tři měsíce budu pobírat ještě svůj důchod. Budu teda mít starobní a vdovský důchod. Výpočet starobního důchodu jsem si tak nějak udělala, ale teď by mě zajímalo, co bude s mým vdovským důchodem? Jedna známá mi říkala, že mi vdovský důchod vezmou. Je to skutečně pravda? Starobní a vdovský důchod mám docela pěkný a nerada bych o něj přišla. Můžete mi prosím poradit? Děkuji moc.

Odpověď:

Starobní a vdovský důchod – výpočet

O vdovský důchod přiznáním starobního důchodu nepřijdete. V případě, že však máte nárok na souběžnou výplatu dvou důchodů – ve vašem případě se jedná o starobní a vdovský důchod – výpočet bude ovlivněn následujícím omezením.

V případě, že máte nárok na výplatu starobního a vdovského důchodu náleží vyšší z důchodů v plné výši (většinou jde o starobní důchod) a nižší z důchodů se vyplácí pouze ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Nižší z důchodů bývá v drtivé většině případů vdovský důchod. Pokud znáte alespoň přibližnou výši starobního důchodu, který vám bude nově náležet, můžete si pokrácení spočítat na naší kalkulačce, kterou máme zveřejněnu na stránce o vdovském důchodu.

Zákonná úprava
§ 59 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odstavci 2; starobním důchodem se pro účely části věty před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve výši poloviny.