Hodnocení doby studia v Rakousku při výpočtu českého důchodu

Otázka:

Dobrý den děkuji za odpověď. Ještě by mne zajímalo, zda by bylo možné, aby mi při žádosti o předčasný důchod  v ČR byla při existenci dvojího občanství započtena doba VŠ studia v Rakousku alespoň jako náhradní doba, protože v Rakousku, jak jsem pochopil, bych si musel za dobu studia zpětně doplatit pojistné, bez toho se tam zřejmě do důchodových nároků nezapočítává vůbec. Jde mi jen o to, abych celkem získal potřebný počet 35 let.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení doby studia v Rakousku při výpočtu českého důchodu

Dobu studia v Rakousku vám má v obecné rovině zhodnotit rakouský nositel pojištění. Doba studia v zahraničí před 1. 5. 1990 může být hodnocena na roveň české době studia v případě, že jste byl jako československý občan ke studiu vyslán tehdejšími ČS orgány a studium bylo postaveno na roveň studiu v Československu.