Studium v zahraničí a přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den,

mám dotaz a chtěl bych Vás poprosit o jeho zodpovězení. Na tento dotaz jsem nenašel odpověď na vašich stránkách ale tato informace by mohla by pomoci i ostatním lidem ke započtení doby pojištění, případně nároku na důchod, proto by bylo asi vhodné umístit přiklad níze do sekce invalidní důchody a započtení studia. Snažil jsem se co nejvíce dotaz zobecnit a předpřipravit pro Vaši odpověď, tak aby vám zabrala co nejméně času.

Má otázka směřuje k oblasti jak by vypadal výpočet důchodu, pokud by bylo studium nesourodé? Například kdyby bylo studium přerušeno, nebo uskutečněno v jiném státě EU. Jak by bylo potom hodnoceno „prvních 6 let studia po 18letech věku“. Bylo by hodnoceno i studium po 24 letech věku, pokud by ta mezera byla v těch „prvních 6 letech“? Další dotazy níže. Bohužel ze zákonu se mi to vyčíst nepovedlo a po přečtení uvedených paragrafů jsem ještě více zmaten, proto se obracím na vás zkušenější.

Komplexní příklad:
Osoba se narodila 1.9.1985 a stala se invalidní v roce 2021. Pro zjednodušení předpokládejme, že doby studia a zaměstnání plynule navazují.
Studium:
 1.9.2000 – Studium na střední škole na Slovensku – 3 roky
 1.9.2003 – Osoba dosáhla 18 let
 1.9.2003 – Studium na střední škole na Slovensku – 1 rok – Započítá se do výpočtu důchodu?
 1.9.2004 – Studium na Vysoké škole v ČR (prezenční) – 244 dní
 3.5.2005 – Studium na Vysoké škole přerušeno – 121 dní – Započítá se do výpočtu důchodu?
 1.9.2005 – Studium na Vysoké škole v ČR (prezenční) – 2 roky
 1.9.2007 – Studium na Vysoké škole v ČR (kombinované) – 1 rok
 1.9.2008 – Studium na Vysoké škole v Německu (prezenční) – 1 rok – Započítá se do výpočtu důchodu?
 1.9.2009 – Osoba dosáhla 24 let
 1.9.2009 – Studium na Vysoké škole v ČR (kombinované) – 121 dní – Započítá se do výpočtu důchodu?
 31.12.2009 – Změna zákonu
 1.1.2010 – Studium na Vysoké škole v ČR (kombinované) – 1 rok – Započítá se do výpočtu důchodu?
 1.1.2011 – Dobrovolně nezaměstnaný – 1 rok
 1.1.2012 – Zaměstnán v ČR až do 31.12. 2020 – 9 let
 1.1.2021 – Osoba se stala invalidní ve 3. stupni – 10 835 dnů (29.68 let)
 1.9.2050 – Důchodkový věk
Dotazy:
 Domnívám se správně, že se zohledňuje i kombinovaná forma studia, pokud se jedná o nezaopatřené dítě a soustavnou přípravu na povolání do 26let?
 Kolik náhradní doby pojištění by osoba získala? Bude to 4 roky (zvýrazněno výše) z kterých se započítá 80%, tedy ve výsledku 3.2 roku?
 Jak bude ovlivněn výpočet zohledněné doby pro výpočet důchodu, přerušením studia a studiem mimo ČR?
 Jak bude ovlivněn výpočet dopočtené doby pro výpočet důchodu přerušením studia a studiem mimo ČR, případně dobou bez doby pojištění? Počítám správně, když se domnívám, že pojištěná doba pro výpočet dopočtené doby bude 13 let a nepojištěné doby 4 roky a 121 dní (4,33 roku)? Jak se v tomto případě vypočte dopočtená doba pro invalidní důchod. Počítám správně, že to bude 10 835 * (13 / 17,33) = 8 128 dnů, tedy dopočtená doba bude 22 roků a 98 dní. Je to takto správně?

Mám ještě jeden poslední dotaz. Jak donutit ČSSZ, aby mi do IOLDP zavedla dobu studia na SŠ a VŠ? Existuje nějaká opora v zákoně?

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium v zahraničí a přiznání invalidního důchodu

V jakém rozsahu se hodnotí doba studia při výpočtu důchodu (a převedším pro jaké účely), vysvětluji v tomto článku. To je základ, ze kterého je třeba vycházet. Dále je třeba brát v úvahu pro vámi zmiňovanou situaci následující:

24 ani 26 let není žádná hodnota, se kterou by se v tomto případě pracovalo. Hodnotí se prvních šest let studia po 18. roce věku. Jestli to je 18 až 24 let, nebo 25 až 31, nebo 18 až 22 a 30 až 32 je jedno. Hodnotí se i kombinovaná forma studia, pokud při ní nebyla vykonávána výdělečná činnost. Doba přerušení studia se nepočítá.

Do výše uvedeného limitu se nepočítá doba studia v zahraničí, ale pouze „česká studia“. K zhodnocení doby v dané zemi je příslušný daný stát, tj. ČSSZ za tuto dobu nebude přiznávat důchod.

Výpočet bude chybějící dobou pochopitelně ovlivněn negativně. Tato osoba získala kratší dobu pojištění a kratší dopočtenou dobu.

Vzhledem k chybějícím dobám bude dopočtená doba pokrácena v poměru v jakém chybí doba (studium v zahraničí a doba kdy osoba nebyla pojištěna) od 18 let do přiznání důchodu. Mezi 1. 9. 2003 a 1. 1. 2021 uplynulo 6332 dní. V této době chybí 1216 dní (studium v Česku se pro tyto účely nekrátí na 80 % a hodnotí se i po roce 2009). Dopočtená doba tedy bude pokrácena v poměru (6332 – 1216) / 6332, tj. zhruba 0,80795957. Dopočtená doba tedy bude činit 8755 dní (23 let a 360 dní).

Zahraniční dobu studia ČSSZ neeviduje a nijak ji k tomu přinutit nemůžete. České doby vám do evidence zanese. V tomto případě je třeba doložit potvrzení o studiu, které bude obsahovat přesný průběh studia vč. příp. přerušení.

Nevím, zda toto není příliš velké sousto pro laika – už jen dotaz, zda se bude k dané době přihlížet. Např. studium po 18. roce se i po roce 2009 hodnotí pro účely dopočtené doby, jde o vyloučenou dobu a hodnotí se pro nárok, ale nehodnotí se jako náhradní doba pojištění pro výpočet důchodu. Mezinárodní prvek ještě vše komplikuje, protože se k dobách studia v zahraničí může přihlížet při výpočtu teoretické výše důchodu, ale ne při výpočtu sólo výše důchodu. Výše se snažím problematiku vysvětlit srozumitelnou formou, ale abych byl úplně přesný, musela by být odpověď násobně delší a vše by bylo velmi složité.

Otázka doplněna:

Moc děkuji za odpověď, ani nevíte jak jste mně přiblížil řešení vypočtu mého důchodu. Tohle jsem Fakt ze zákonu nedokázal vyčist.

Měl bych na Vás ještě pár rychlých dotazů, pokud mohu.

1)
ČSSZ mi zpracovává duchod již skoro rok a nejak je nemůžu donutit k akci aby to už konečne spočetli. Já jsem pro to už udělal maximum ale na ČSSZ nejsou schopni zavést ani Česká studia. Proto mne napadlo, zda není k tomu nějaká opora v zákoně, tak aby mi důchodová aplikace spočetla alespoň přibližný důchod. Nebo jak je to u českých dob pojištění. Jde mi o to, že bez tohoto nezjistím kolik si mám doplatit za studium, abych nespadl do hranice 2 let dopočtené doby. Bude se jednat o rozdíl pár dnů ale udělá to ve výsledku majland. :/ Tak bych byl nerad aby mi to kvůli pár dnům uteklo, když jsem tu vlastně celý život makal. Nemáte nějakou radu jak na to?

2)
Pokud po podání žádosti doplatím nějakou dobu pojištění, zohlední se tato doplacená doba do výpočtu důchodu, nebo už ne?

3)
Jak donutit ČSSZ spočítat důchod? Žádost je v procesu již skoro 300 dnů a peníze došly… Existují nějaké možnosti… Zálohu prej neposkytnou… Mám cca 10 let odpracováno plus 9 let studia z celkem 18 let a žádám o invalidní důchod. Splňovat bych měl solo důchod… Takže podmínky splňují a zárobky jsem neměl zrovna taky nejmenší… Podle mne nestihaji a kamuflují to že dozjišťují studia ve velké británii, pritom jsem studoval v ČR.

Moc děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

1) Jak je v žádosti o důchod tzv. mezinárodní prvek, vyřízení skutečně trvá velmi dlouho, běžně i přes rok. Úplně si nejsem jistý, kam chcete studia „zavádět“. Pokud si chcete provést orientační propočet na nové kalkulačce na ePortálu, můžete si tam doplnit (česká) studia sám. Vypočítat tzv. dílčí důchod, který vám bude také počítán, tato kalkulačka neumí. K vámi zmiňovanému účelu tato kalkulačka není a nemyslím si, že by vám v tomto pomohla. Ve vašem případě vám jistě chybí více než dva roky pojištění, protože pro účely krácení dopočtené doby se k dobám v zahraničí nepřihlíží. Ke zjištění kolik vám chybí dob, můžete využit tuto kalkulačku (stačí do ní zadat chybějící doby).

2) Ano, ale dobou pojištění se dobrovolné důchodové pojištění stává až dnem doplacení, nikoliv zpětně (např. k datu přiznání důchodu). Důchod by byl tedy přepočten až dnem doplacení. Pokud už by bylo vydáno rozhodnutí, je vhodné požádat o provedení úpravy důchodu.

3) ČSSZ nemůže vydat definitivní rozhodnutí, dokud nebude mít doloženy doby od ostatních nositelů pojištění v zahraničí. K tomu ji nijak nedonutíte. Pokud však splňujete podmínky pro přiznání sólo důchodu (které skutečně splňujete), měla by vám ČSSZ začít poskytovat invalidní důchod v tzv. prozatimní výši. Tuto povinnost má ČSSZ podle článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009, který říká:

Prozatímní splátky a zálohy na dávku

1. Bez ohledu na článek 7 prováděcího nařízení, zjistí-li kterákoli instituce v průběhu vyřizování žádosti o dávky, že žadatel má nárok na nezávislou dávku podle použitelných právních předpisů, vyplatí neprodleně tuto dávku v souladu s čl. 52 odst. 1 písm. a) základního nařízení. Tato platba se považuje za prozatímní, může-li být výše poskytnuté částky ovlivněna výsledkem zpracování žádosti.

2. Je-li z dostupných informací zřejmé, že žadatel má nárok na platbu od instituce podle čl. 52 odst. 1 písm. b) základního nařízení, daná instituce vyplatí zálohu, jejíž výše se musí co nejvíce blížit částce, která bude pravděpodobně vyplácena podle čl. 52 odst. 1 písm. b) základního nařízení.

3. Každá instituce, která je povinna vyplácet prozatímní dávky nebo zálohy podle odstavců 1 nebo 2, neprodleně informuje žadatele a výslovně ho upozorní na prozatímní povahu tohoto opatření a na všechna práva na podání opravných prostředků v souladu s právními předpisy této instituce.