Studium cizince v zahraničí a zápočet této doby při výpočtu českého důchodu

Otázka:

Započítávaji se roky gymnázia a pomaturitní vzdělání cizinci s trvalým pobytem v Cechách ,v jeho rodné zemi,při žádosti o český důchod?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Studium cizince v zahraničí a zápočet této doby při výpočtu českého důchodu

V jaké zemi má nebo měl žadatel trvalý pobyt, není pro drtivou většinu postupů v oblasti důchodů žádný vliv. Obecně se při výpočtu důchodu ke studiu cizinců v zahraničí nepřihlíží, přesněji za tuto dobu Česko nepřizná český důchod. Za tuto dobu má přiznat důchod daná země, ve které byla získána.

Je to obecná informace – pokud není dotaz položen konkrétně, není možné konkrétně odpovědět.