Nárok na sirotčí důchod při jazykové škole po ukončení vysoké školy

Otázka:

Dobrý den, studuji na vysoké škole, ale do dalšího semestru mi nejspíše nevyjdou kredity a nechtěl bych přijít o sirotčí důchod, protože příští zimní semestr chci na jinou školu, která mi bude vyhovovat více, chtěl bych se zeptat, jestliže bych přestoupil od ledna 2016 ze státní vysoké školy na jazykovou školu (abych si udržel status studenta), tak zda mi bude dále vyplácen sirotčí důchod od února do června( kdy jazyková škola končí). Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Nárok na sirotčí důchod při jazykové škole po ukončení vysoké školy

Aby se vám studium na jazykové škole hodnotilo pro nezaopatřenost nutnou k nároku na sirotčí důchod, muselo by se jednat o studium navazující na první úspěšnou maturitu, tj. muselo by být zahájeno v roce, ve kterém byla složena první maturitní zkouška. Studiem na jazykové škole si tedy nárok na sirotčí důchod v tomto případě nezajistíte.

Zákonná úprava
§ 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.